KUKA V KRC1 200/2


– System: V KRC1 (Windows)
– 6-axlad robot med AC-motorer
– Hanteringsvikt: 200kg
– Arbetsområde: 2.4m (radie)