Robotplatform

Platform för montering av robot över golv.